Diversiteit &
inclusiviteit

Wij helpen bij het beantwoorden van  Diversiteit & Inclusie vraagstukken. Begin vandaag met Divers Werken!

Deze bedrijven gingen je voor:

Onze opgave

Wij zetten ons landelijk in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen wij niet alleen omdat wij geloven dat het onze morele verplichting is als mens iedereen gelijke te behandelen, maar ook omdat wij geloven in de kracht van menselijk verschil!

Collega’s hebben als individuen ongetwijfeld een heleboel gemeen, maar zijn tegelijkertijd ook onwijs verschillend en dat is naar onze mening precies wat wij meer zouden moeten vieren in Nederland.


 

Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilization.
Mahatma Gandhi

 

 

Wat bieden wij aan?

Met de volgende diensten hopen wij de diversiteit en inclusie binnen uw organisatie te bevorderen :

Training & Workshop

Wij bieden verschillende workshops en trainingen aan op het gebied van diversiteit, inclusie en solliciteren.

Recruitment

Wij helpen u bij het vinden van talent dat u nog niet in huis heeft.

Advies

Het realiseren van een inclusieve bedrijfscultuur gaat niet vanzelf. Daarvoor is bewust beleid en sturing nodig

Waarom?

Wat is de meerwaarde van diversiteit en inclusie voor jouw organisatie?

We weten dat aandacht schenken aan deze onderwerpen het juiste is om te doen.  Dit zijn enkele argumenten die u, uw team of uw manager laten zien dat tijd besteden aan diversiteit en inclusie een goede investering is:


  • Aantrekken, aanspreken en behouden van talent.
  • Toegang tot nieuwe markten en beter inspelen op behoeften en verwachtingen van verschillende bestaande klantenkringen.
  • Betere, creatievere en innovatieve besluitvorming (bron)
  • Positiever imago.

Stappenplan

Strategisch en gestructureerd naar een diverse en inclusieve organisatie

In de praktijk zien wij dat bedrijven soms al jaren bezig zijn met diversiteit en inclusie. Divers Werken helpt uw organisatie orde te scheppen in de verschillende initiatieven, om vervolgens gestructureerd te werken aan een diverse en inclusieve organisatie. Dit doen wij door te werken aan de hand van onderstaand stappenplan.

Waarom wil uw organisatie aan de slag gaan met diversiteit & inclusie?

Het antwoord op deze vraag is essentieel en vormt het fundament van de verandering. Laat medewerkers in groepen nadenken over de WHY.  Een helder geformuleerde WHY bevorderd de draagvlak binnen de organisatie

Hoe gaat uw organisatie hier vorm aan geven?

Te vaak gaan organisaties in alle enthousiasme aan de slag met het thema diversiteit en inclusie. Het is belangrijk een constructief plan te ontwikkelen en het thema vanuit visie te benaderen.

Meten is weten

Vooruitgang, stilstand en achteruitgang meten bij dergelijke grote cultuurveranderingen is essentieel. Door resultaten te meten zal de organisatie in staat zijn constructief beleid te voeren.

Hoe meet ik resultaten ?

Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Hoe krijg je meer inzicht in wat werkt en bijdraagt aan de businesscase van diversiteit en inclusie? Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar? Het volgende informatiedocument helpt jouw bij het beantwoorden van deze vragen.

PS: Per 1 juli 2020 komt de Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers. Het CBS levert bij aanvraag een statistiek met relevante cijfers op . Werkgevers dienen daarvoor gegevens uit het personeelsbestand met het CBS te delen. Het CBS zal deze gegevens vervolgens anoniem verwerken en als geaggregeerde data terug geven. De Barometer geeft bijvoorbeeld inzicht in het percentage werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond, in bekende subgroepen van de personeelsadministratie, zoals functiegroep, of aantal jaren in dienst.

Meer weten of vragen? Neem contact met ons op!

Wat ga je als organisatie concreet doen?

In stap 1, heeft de organisatie een constructief plan ontwikkeld. Dit plan kun je zien als de route beschrijving naar een diversere en inclusievere organisatie. In deze stap, ga je op detailniveau aan de slag met de verschillende interventies. Wie gaat wat, wanneer doen? Hier ontwikkel en voer je het actieplan uit.

 

  • Heeft het bestuur/de directie speerpunten benoemd voor diversiteit en is er aan de top van de organisatie genoeg draagvlak?
  • Heeft de organisatie een adviesorgaan, bijvoorbeeld een diversiteitsraad, ingesteld (afhankelijk van omvang organisatie)?
  • Zijn er financiële middelen vrijgesteld om diversiteitsbeleid uit te voeren?
  • Is er in de keuken gekeken bij andere organisaties?

Missie & Visie

Wij geloven in de kracht van verschil, iedereen is anders en dat is precies wat wij meer zouden moeten vieren in Nederland!

Wij zetten ons in voor een arbeidsmarkt waar kandidaten worden beoordeeld op talent, kwaliteit en kunde!

Fotowand

Bekijk waar we nu mee bezig zijn. Volg ons op social media voor het laatste nieuws en updates.

Something is wrong.
Instagram token error.
Sluit Menu