Diversiteit &
inclusiviteit

Wij helpen bij het beantwoorden van  Diversiteit & Inclusie vraagstukken. Begin vandaag met Divers Werken!

Deze bedrijven gingen je voor:

Onze opgave

Wij zetten ons landelijk in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen wij niet alleen omdat wij geloven dat het onze morele verplichting is als mens iedereen gelijke te behandelen, maar ook omdat wij geloven in de kracht van menselijk verschil!

 


Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilization.
Mahatma Gandhi

 

 

Onze diensten

Training & Workshop

Wij bieden verschillende workshops en trainingen aan op het gebied van diversiteit, inclusie en solliciteren.

Recruitment

Wij helpen u bij het vinden van talent dat u nog niet in huis heeft.

Advies

Het realiseren van een inclusieve bedrijfscultuur gaat niet vanzelf.

Waarom?

Wat is de meerwaarde van diversiteit en inclusie?

We weten dat aandacht schenken aan deze onderwerpen het juiste is om te doen.  Dit zijn enkele argumenten die u, uw team of uw manager laten zien dat tijd besteden aan diversiteit en inclusie een goede investering is:


  • Aantrekken, aanspreken en behouden van talent.
  • Toegang tot nieuwe markten en beter inspelen op behoeften en verwachtingen van verschillende bestaande klantenkringen.
  • Betere, creatievere en innovatieve besluitvorming (bron)
  • Positiever imago.

Stappenplan

Strategisch en gestructureerd naar een diverse en inclusieve organisatie

In de praktijk zien wij dat bedrijven soms al jaren bezig zijn met diversiteit en inclusie. Divers Werken helpt uw organisatie orde te scheppen in de verschillende initiatieven, om vervolgens gestructureerd te werken aan een diverse en inclusieve organisatie. Dit doen wij door te werken aan de hand van onderstaand stappenplan.

Waarom wil de organisatie aan de slag gaan met diversiteit & inclusie?

Het antwoord op deze vraag is essentieel en vormt het fundament van de verandering. Een helder geformuleerde Waarom is richtinggevend, geeft focus en helpt bij het maken van keuzes en het stellen van doelen.

Huidige locatie

In deze fase voer je een nulmeting uit waaruit blijkt waar je als organisatie staat en inventariseer je wat er op dit thema gebeurd binnen de organisatie. Het wordt duidelijk wat binnen de organisatie uitdagingen en kansen zijn op het gebied van Diversiteit & Inclusie.

Hoe meet ik resultaten ?

Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Hoe krijg je meer inzicht in wat werkt en bijdraagt aan de businesscase van diversiteit en inclusie? Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar? Het volgende informatiedocument helpt jouw bij het beantwoorden van deze vragen.

PS: Per 1 juli 2020 komt de Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers. Het CBS levert bij aanvraag een statistiek met relevante cijfers op . Werkgevers dienen daarvoor gegevens uit het personeelsbestand met het CBS te delen. Het CBS zal deze gegevens vervolgens anoniem verwerken en als geaggregeerde data terug geven. De Barometer geeft bijvoorbeeld inzicht in het percentage werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond, in bekende subgroepen van de personeelsadministratie, zoals functiegroep, of aantal jaren in dienst.

Meer weten of vragen? Neem contact met ons op!

Bestemming?

Door een startpunt (waar staan wij nu?) en bestemming te bepalen (waar willen wij heen?) ben je in staat constructief beleid te voeren en kan de organisatie de voortgang monitoren. Een startpunt en bestemming geeft de organisatie richting en focus. Hoe en welke inspanningen hebben effect en wat is er nog nodig om X te bereiken #metenisweten.

Routeplanner

Het duidelijk waarom de organisatie aan de slag wil met diversiteit & inclusie, er is een startpunt bepaald en er zijn pijlers geformuleerd. Dat is het in de laatste fase tijd om na te denken over het integraal ontwikkelen, valideren en evalueren van interventies en beleid gericht op een meer diverse en inclusieve organisatie.

  • Heeft het bestuur/de directie speerpunten benoemd voor diversiteit en is er aan de top van de organisatie genoeg draagvlak?
  • Heeft de organisatie een adviesorgaan, bijvoorbeeld een diversiteitsraad, ingesteld (afhankelijk van omvang organisatie)?
  • Zijn er financiële middelen vrijgesteld om diversiteitsbeleid uit te voeren?
  • Is er in de keuken gekeken bij andere organisaties?

Missie & Visie

Wij geloven in de kracht van verschil, iedereen is anders en dat is precies wat wij meer zouden moeten vieren in Nederland!

Wij zetten ons in voor een arbeidsmarkt waar kandidaten worden beoordeeld op talent, kwaliteit en kunde!

Fotowand

Bekijk waar we nu mee bezig zijn. Volg ons op social media voor het laatste nieuws en updates.

Something is wrong.
Instagram token error.
Sluit Menu